گلدان فایبرگلاس

گلدان مربع كلاسيك

S80 كد

طول و عرض و ارتفاع 80

------------------------------------------------------

مناسب فضاي باز

ورودي ساختمان

مراكز تجاري و مسكوني

هتلها و مراكز توريستي

اطراف استخر و فضاي سبز

 گلدان شهري

H70 كد

طول و عرض و ارتفاع 70

گلدان فایبرگلاس
گلدان شهري

H114 كد

طول 114 عرض 55 ارتفاع 60
H114 2
گلدان شهري

G122 كد

طول 122 عرض 43 ارتفاع 55
گلدان فایبرگلاس